Bioprotector® testování a certifikace

Bioprotector® testování a certifikace

(1). Protocol Data Systems Inc, EMC Lab Vancouver BC, Kanada. SCC ISO / 17025 (CAN-P-4E): Akreditovaná laboratoř (č.612 FCC OATS, reg.č.96437, Industry Canada OATS, reg.č. IC 3384) zkoumalo vliv Bioprotectoru® na radiové a mikrovlnná frekvence v srovnávacích testech emisí mobilního telefonu, bezdrátového telefonu, mikrovlnné trouby a bezdrátového připojení k počítači.

(2). Institut pro prevenci a ochranu zdraví na pracovišti, požární ochrany a rozvoje v Srbsku zkoumal vliv Bioprotectorů® na elektromagnetické emise nízkých a středních frekvencí. Aplikací Bioprotectoru® bylo EMZ snížené (viz hodnoty tabulky). Kromě toho zůstalo EMZ nízké i krátce po odstranění Bioprotectoru®.

(3). Bionův institut pro bioelektromagnetizmus a novou biologii z Lublaně ocenil Bioprotectory certifikátem pro ochranu před nežádoucími vlivy neionizujícího záření. Certifikát byl udělen na základě těchto provedených testů: elektrofotografie, systému biologického senzoru, Emadelove metody měření změn v lidském biopoli a testech na dobrovolnících.

(4). Hippocampus – BRT Ltd. z Budapešti ocenil Bioprotector® certifikátem založeném na výzkumu v jejich výzkumném a nápravném oddělení a jeho výsledná analýza ukázala, že Bioprotector je účinný při redukci neionizujícího elektromagnetického záření.

(5). Specializované centrum pro alternativní medicínu Tedeas ze Slovenska provedlo skenování lidského biopole a dospělo k závěru, že přítomnost bioprotektoru zvyšuje jeho intenzitu.

cakry bioprotector lenka1-90-cakry-bioprotector-copy2

(6). Společnost Minato World Ltd v Budapešti (Oddělení tradiční čínské medicíny) provedla měření aktivity lidského biopole (energetické dráhy – meridiány podle tradiční čínské medicíny) na přístroji AcuGraph4. Výsledky měření ukázaly, že v průběhu 30 minut po aplikaci se energetická úroveň meridiánů podstatně harmonizovala. Tím potvrdili pozitivní vliv Bioprotectoru® na zdraví.

Pdf dokumenty:

(7). Pozitivní vliv Bioprotectoru® na lidský organismus byl také potvrzen specializovaným centrem v Srbsku, s použitím zařízení Inter Diakor. Bylo prokázáno, že lidské biopole se zcela změnilo po přiložení Bioprotectoru®. Fyziologické procesy orgánů a tkání v těle se zvýšily již po 10 minutách. Negativní vliv elektromagnetického záření na lidský organismus se podstatně snížil. Škodlivé záření na fyzické úrovni negativně ovlivňuje imunitní systém a metabolismus, na psychické úrovni vede k depresi, agresi a stresové reakci. Podle těchto měření má Bioprotector harmonizující vliv na lidské zdraví a nemá žádné negativní vedlejší účinky.

Certifikáty Bioprotectoru

Výrobkům Bioprotector byly uděleny certifikáty kvality z různých ústavů a ​​organizací, které prokazují jejich účinnost.

Klikněte na loga pro zobrazení PDF dokumentů.

Centrum alternativní medicíny, Košice, Slovensko

Specializovaným centrem alternativní medicíny v Košicích (Slovensky) byly provedeny měření dopadu Bioprotectoru® na lidský organismus. Metodou Kirlianové fotografie byl naměřen jednoznačně pozitivní a léčivý účinek na biopole člověka. Bioprotector® harmonizoval auru a odstraňoval blokády čaker, ve vícero případech o více než 90%.

www.analyzaaury.sk

Hippocampus BRT z Maďarska

udělil Bioprotectoru certifikát na základě výzkumu provedeného ve svém výzkumném centru a schválil účinnost tohoto produktu.

Ústav pro bioelektromagnetizmus a bionové biologie ze Slovinska

udělil Bioprotectoru certifikát potvrzující jeho ochranné účinky proti škodlivému neionizujícímu záření.

Ústav pro prevenci, bezpečnost práce, požární ochranu a rozvoj ze Srbska

zkoumal vliv Bioprotectorov® na elektromagnetické emise nízkých a středních frekvencí. Aplikací Bioprotectoru® bylo EMZ snížené (viz hodnoty tabulky).

Protokol Data Systems z Kanady

vypracoval důkladnou studii s názvem Srovnávací report záření použitím Bioprotectoru. Dosažené výsledky potvrdily, že Bioprotector významně snižuje účinky elektromagnetického záření.