Ustanovení a podmínky používání našich webových stránek

Podmínky používání webové stránky

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používat tuto webovou stránku, automaticky souhlasíte s dodržováním následujících podmínek používání, kterými se, společně s našimi zásadami ochrany soukromí, řídí Health and Bio Ltd. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto podmínek, prosím, nepoužívejte naši webovou stránku.

Pojem „Health and Bio Ltd.“ nebo „nás“, nebo „my“, se vztahuje na majitele webové stránky, jehož sídlo je 1 Spring Court, Church Rd, W7 3BX, Londýn, Velká Británie. Naše společnost má na území Anglie a Walesu registrační číslo 7243296. Termín „vy“ se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka naší webové stránky.

Používání této webové stránky je předmětem následujících podmínek použití:

Obsah stránek tohoto webu je pouze pro obecné informace a použití. Podléhá změnám bez předchozího upozornění.

Tato webová stránka používá cookies pro sledování preferencí prohledávání. Pokud umožníte, aby cookies byly použity, vaše osobní údaje mohou být uchovávány.

Ani my, ani žádná třetí strana neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, kompletnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my výslovně vylučujeme odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.

Jakékoliv informace nebo materiály na této webové stránce používáte výhradně na vlastní riziko, za které neneseme odpovědnost. Je na vaší osobní odpovědnosti zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky odpovídaly vašim specifickým požadavkům.

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je naším vlastnictvím nebo na něj máme licenci. Tento materiál obsahuje mimo jiné design, rozvržení, uspořádání, vzhled a grafiku. Jeho reprodukce je povolena pouze v souladu s autorským právem, které tvoří součást Ustanovení a podmínek.

Všechny ochranné známky reprodukované na této webové stránce, které nejsou ve vlastnictví nebo licenci jejího provozovatele, jsou přiznány na webové stránce.

Neoprávněné použití této webové stránky může vést ke vzniku nároku na náhradu škody nebo ke vzniku trestného činu.

Z času na čas může tato webová stránka také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí pro doplnění dalších informací. Neznamená to, že jsme nutně schválili všechny tyto webové stránky. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah připojených webových stránek.

Vaše užívání této webové stránky a všechny spory vzniklé z tohoto užívání podléhají zákonům Anglie, Severního Irska, Skotska a Walesu.