Stránka o Všeobecných ustanoveních a podmínkách Ustanovení a podmínky

Vítejte v sekci o ustanoveních a podmínkách použití webových stránek Health & Bio Ltd.

Tyto podmínky se vztahují na používání této webové stránky na www.bioprotector.co.uk

Vstupem na webovou stránku www.bioprotector.co.uk nebo zadáním vaší objednávky souhlasíte, že jste vázáni těmito podmínkami.

Používání této webové stránky znamená, že přijímáte tyto podmínky bez ohledu na to, zda se rozhodnete zaregistrovat u nás, nebo si od nás něco objednáte.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tento web.

Webová stránka www.bioprotector.co.uk je provozována:

Health & Bio Ltd.

Společnost registrovaná v Anglii a Walesu, jejíž sídlo je:

1 Spring Court, Church Road, W7 3BX, Londýn, Velká Británie. IČO: 7243296.

Kontaktní údaje jsou následující:

obchodní adresa: 1 Spring Court, Church Road, W7 3BX, London, United Kingdom.

Obecný email: info@bioprotector.co.uk

Telefonní číslo: 0044 208 123 3832

1. ÚVOD

1.1 Budete mít možnost získat přístup k většině oblastí této webové stránky bez nutnosti registrace svých údajů u nás. Určité oblasti této webové stránky vám ale budou přístupné pouze, pokud se zaregistrujete.

1.2 Můžeme upravit tyto podmínky kdykoliv aktualizací tohoto oznámení. Z času na čas byste měli zkontrolovat tuto webovou stránku, abyste sledovali aktuální podmínky, které jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami umístěnými na jednotlivých stránkách tohoto webu. Pokud vás v budoucnu upozorníme na změnu těchto podmínek a vy byste nové podmínky přijmout nechtěli, neměli byste dále používat tuto webovou stránku.

1.3 Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy, týkající se materiálu na našich stránkách, kontaktujte nás prosím emailem na info@bioprotector.co.uk 

2. OBJEDNÁVKY

2,1 Za vaši objednávku se považuje nákup prostřednictvím našeho online objednávkového procesu. Před odesláním vaší objednávky ji máte možnost zkontrolovat a opravit případné chyby.

2.2 Moment přijetí objednávky nastává, když odešleme její zboží. Jakmile ho odešleme, kupní smlouva je automaticky vyhotovena, ledaže bychom vás informovali, že nepřijímáme vaši objednávku nebo by byla vaše objednávka zrušena.

2.3 Můžeme odmítnout přijmout vaši objednávku:

a) když zboží, služby nebo informace objednané vámi nemáme k dispozici;

b) pokud nemůžeme získat povolení na vaši platbu;

c) pokud došlo k chybě nacenění nebo popisu produktu; nebo

d) pokud nesplňujete kritéria způsobilosti stanovená v našich obchodních podmínkách;

e) pokud nedoručujeme do vaší oblasti

V případě, že nepřijmeme vaši objednávku, ale zpracujeme vaši platbu, vrátíme vám na účet částku odečtenou z vaší debetní nebo kreditní karty, jakmile je to možné, nejpozději však do 30 dnů od zadání objednávky. Nemáme povinnost platit žádné další částky jako náhradu za vaše případné zklamání. 

3. DPH

3.1. Nejsme plátci DPH. 

4. DORUČENÍ

4.1 Vámi objednané zboží doručíme co nejdříve na adresu, kterou jste nám dodali na doručení, nejpozději však do 10 dnů od zadání objednávky.

4.2 V případě, že zboží, které jsme dodali, není to, co jste si objednali, nebo je poškozené, vadné nebo je dodané nesprávné množství, neneseme žádnou odpovědnost vůči vám, pokud nám tento problém nesdělíte písemně, na naši kontaktní adresu, a to do 10 pracovních dnů od dodání zboží.

4.3 Pokud nedostanete objednané zboží do 10 dnů ode dne objednávky, neneseme žádnou odpovědnost vůči vám, pokud nám tento problém nesdělíte písemně, na naši kontaktní adresu, a to do dalších 10 pracovních dnů od naší maximální dodací lhůty, tj do 10. dne ode dne odeslání objednávky. 

5. ODPOVĚDNOST

5.1 V případě, že zboží, které jsme poslali, není to, co jste si objednali, je poškozené, vadné, nebo je dodané nesprávné množství, nebudeme mít žádnou odpovědnost vůči vám, pokud nám tento problém nesdělíte písemně, na naši kontaktní adresu, a to do 14 pracovních dnů od dodání zboží.

5.2 Pokud nedostanete objednané zboží do 10 dnů ode dne odeslání objednávky, nebudeme mít žádnou odpovědnost vůči vám, pokud nám tento problém nesdělíte písemně, na naši kontaktní adresu, a to do dalších 10 pracovních dnů od naší maximální dodací lhůty, tj do 10. dne ode dne odeslání objednávky.

5.3 Pokud nám sdělíte daný problém ve smyslu těchto podmínek, naší jedinou povinností bude, podle vašeho uvážení:

a) napravit jakýkoli nedostatek nebo chybu nedoručení;

b) vyměnit jakékoliv zboží, které je poškozené; nebo

c) vrátit vám částku vámi zaplacenou za zboží, o čem ale sami rozhodneme.

5.4 Ze zákona vyplývá, že nebudeme odpovědní za jakékoliv nepřímé nebo následné ztráty, újmy či výdaje (včetně ztráty zisku, podnikání nebo dobrého jména) jakýmkoli způsobem vyplývajícího z problému, který jste nám oznámili za těchto podmínek a nebudeme mít povinnost vyplatit žádné peníze jakožto náhradu jinou než proplacení vámi zaplacené částky na dané zboží, na základě klauzule 5.3 (c).

5.5 Jako zákazník musíte sledovat a dodržovat všechny platné a právní předpisy, včetně získání všech potřebných náležitostí, dovozu nebo jiných povolení k nákupu zboží z našeho webu. Dovoz nebo vývoz některých našich výrobků může být ve vaší zemi zakázán některými vnitrostátními právními předpisy. Nepředstavujeme žádné zastupování a nepřijímáme žádnou odpovědnost ve vztahu k vývozu nebo dovozu zboží, které kupujete.

5.6 Bez ohledu na výše uvedené, nic v těchto podmínkách není určeno k omezení jakýchkoliv práv, která máte jako spotřebitel podle platných místních zákonů nebo jiných zákonných práv, které nemohou být vyloučeny, ani v žádném případě nevylučují ani neomezují naši odpovědnost vůči vám za smrt nebo jakékoliv zranění vyplývající z naší nedbalosti. 

6. ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA ZBOŽÍ A PRAVIDLA VRÁCENÍ ZBOŽÍ – POUZE PRO SPOTŘEBITE

6.1 Tato část se týká pouze spotřebitelů (a nikoliv obchodních nebo jiných organizací), kteří si objednávají zboží

6.2 Chcete-li zrušit vaši objednávku:

a) můžete nás informovat e-mailem na info@bioprotector.co.uk dříve, než vám odešleme zboží; nebo

b) pokud vám již bylo zboží odesláno, vrácením zboží v souladu s bodem 4.2 výše.

6.3 můžete vrátit zboží, které jste si u nás objednali, z jakéhokoliv důvodu kdykoliv v průběhu 14 dnů od převzetí, abychom vám vrátili peníze nebo zboží vyměnili.

Náklady spojené s vrácením zboží hradíte vy.

6.4 Po obdržení zboží vám dáme plnou náhradu zaplacené částky, nebo případně sníženou o náklady za doručení k nám (pokud z nějakého důvodu tyto náklady nebyly zaplaceny vámi).

6.5 Práva vrácení zboží uvedené v bodě 6.3 se nepoužijí

a) v případě, že produkt byl použit

b) na jakékoliv produkty, které jsme vyrobili na míru, nebo speciálně pro vás

Ustanovení tohoto bodu 6.5 nemají vliv na vaše zákonná práva. 

7. POVOLENÍ

7.1 Je povoleno tisknout a stahovat materiály z této webové stránky pro své vlastní použití za těchto podmínek:

a) žádné dokumenty ani související grafika z této webové stránky nesmí být změněny jakýmkoli způsobem;

b) žádná grafika z této webové stránky se nesmí používat odděleně od doprovodného textu; a

c) kterékoliv z našich autorských práv a ochranných známek a oznámení o tomto povolení se objeví ve všech kopiích.

7.2 Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a další práva duševního vlastnictví ve všech materiálech této webové stránky (včetně fotografií a grafických obrázků) jsou naším vlastnictvím nebo na ně máme licenci. Pro účely výše uvedených požadavků a podmínek, jakékoli použití materiálů z této webové stránky jinak než v souladu s bodem 5.1 na libovolné účely je zakázáno. Pokud porušíte jakékoli z těchto požadavků, vaše povolení používat tuto webovou stránku bude automaticky ukončeno a musíte okamžitě ostranit všechny stažené nebo vytištěné materiály z této webové stránky.

7.3 K doplnění článku 7.1, žádná část této webové stránky nesmí být reprodukována nebo uložena na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo do jakéhokoli veřejného či soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo služby bez našeho předchozího písemného souhlasu.

7.4 Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách, jsou vyhrazena. 

8. SLUŽEBNÍ PŘÍSTUP

8.1 I když se snažíme zajistit, aby tato webová stránka byla funkční a přístupná 24 hodin denně, nebudeme nést odpovědnost, pokud z nějakého důvodu tato webová stránka nebude k dispozici kdykoliv, nebo na jakoukoliv dobu.

8.2 Přístup na naši webovou stránku může být dočasně pozastaven bez předchozího upozornění v případě poruchy systému, údržby, opravy nebo z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu. 

9. NÁVŠTĚVNICKÝ MATERIÁL A CHOVÁNÍ 

9.1 Veškeré materiály a údaje, které přenesete nebo pošlete na naši webovou stránku, a nejsou vašimi osobními identifikačními údaji, a tudíž se na ně nevztahuje ochrana osobních údajů, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Nebudeme mít žádné povinnosti v souvislosti s takovým materiálem. My a naši disponenti je budou moci volně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak používat takový materiál a všechny údaje, obrázky, zvuky, text a další věci v něm obsažené pro jakékoliv komerční nebo nekomerční účely.

9.2 Je zakázáno přenášet nebo zasílat na nebo z této webové stránky jakýkoli materiál:

a) který je výhrůžný, urážlivý, obscénní, neslušný, pobuřující, pornografický, může podněcovat rasovou nenávist, diskriminační, hrozivý, skandální, pobuřující, potupný, porušující soukromí, nebo který může způsobit nepříjemnosti;

b) pro který jste nezískali všechny potřebné licence nebo schválení;

c) který představuje nebo podněcuje chování, které by bylo považováno za trestný čin, které by vedlo k občanskoprávní odpovědnosti, nebo bylo jinak v rozporu s právními předpisy nebo porušuje práva jakékoli třetí strany ve Velké Británii, nebo kterékoliv jiné země na světě; nebo

d) který je technicky škodlivý (např. počítačové viry, logické bomby, trojské koně, červy, škodlivé složky, poškozená data nebo jiný škodlivý software nebo škodlivé údaje).

9.3 Nesmíte zneužívat naši webovou stránku (např. hackovat, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt, nepravdivě zkreslovat své spojení s jinou osobou nebo subjektem, stopovat nebo obtěžovat druhých, shromažďovat či uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích).

9.4 Budeme plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem, pokud nám nařídí sdělit totožnost, nebo lokalizovat kohokoliv, kdo zveřejňuje jakýkoliv materiál v rozporu s klauzulí 9.2 nebo 9.3.

9.5 Je vaší povinností zajistit, že váš vstup na naše stránky, včetně výběru vašeho uživatelského jména, splňuje výše uvedené podmínky. Pamatujte, že naše stránka a váš obsah může být přístupný dětem.

9.6 Pokud zaznamenáte obsah, který porušuje tyto podmínky, dejte nám prosím vědět e-mailem na info@bioprotector.co.uk 

10. LINKY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A Z JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK

10.1 Odkazy na webové stránky třetích stran na naší webové stránce jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte tak naši webovou stránku. Nezkoumaly jsme všechny tyto webové stránky, jsou mimo naši kontrolu a ani nejsme zodpovědní za tyto webové stránky nebo jejich obsah, či dostupnost. Proto nutně neschvalujeme všechny tyto stránky nebo materiál, který jste na nich našli, jakýkoliv výsledek, který může být získán z jejich užívání. Pokud se rozhodnete pro přístup k některé z webových stránek třetích stran spojených s touto webovou stránkou, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

10.2 Nesmíte vytvářet odkazy na tuto webovou stránku.

10.3 Jste povinni nás plně odškodnit za ztrátu nebo za poškození naší společnosti, nebo každého z naší skupiny společností, kteří mohou utrpět výsledkem vašeho porušení klauzule 10.2. 

11. REGISTRACE

11.1 Pro registraci na www.bioprotector.co.uk musíte být starší než 18 let.

11.2 Každá registrace je pouze pro jednoho uživatele, i kdyby se jednalo o fimu nebo jinou organizaci. Nepovolujeme vám sdílet své uživatelské jméno a heslo s žádnou jinou osobou, ani s více uživateli v síti.

11.3 Odpovědnost za bezpečnost jakýchkoliv vydaných hesel je na vás samotných a pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný zná vaše heslo, měli byste nás obratem kontaktovat.

11.4 Můžeme okamžitě pozastavit nebo zrušit registraci podle našeho uvážení, nebo v případě, že porušíte jakoukoliv ze svých povinností podle těchto ustanovení. 

12. ODVOLÁNÍ

12.1 I když se snažíme zajistit, aby informace na této webové stránce byly správné, nedáváme záruku přesnosti a úplnosti materiálů na této webové stránce. Můžeme provádět změny materiálů, výrobků a cen na této webové stránce kdykoliv bez předchozího upozornění. Materiál na této webové stránce může být zastaralý, a my nemáme žádný závazek aktualizovat tento materiál.

12.2 Materiál na této webové stránce je poskytován „tak jak je“ bez jakýchkoliv podmínek, záruk nebo jiných podmínek jakéhokoli druhu. V souladu s tím, v maximální možné míře povolené zákonem vám poskytneme tuto webovou stránku na základě toho, že vyloučíme všechna prohlášení, záruky a ustanovení (např. ze zákona vyplývající podmínky uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel a použití přiměřené péče a zkušenosti), které by mohly mít vliv ve vztahu k této webové stránce. 

13. ODPOVĚDNOST 

13.1 My, kterákoli jiná strana (ať už zapojená do tvorby, výroby, údržby nebo dodávky této webové stránky) a každá z našich společností, úředníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo zástupci některých z nich, vylučují jakoukoliv odpovědnost a odpovědnost na jakémkoli množství nebo druhu ztráty či škody, která může vzniknout vám nebo třetí straně [např. jakékoli přímé, nepřímé, nebo následné ztráty či škody, nebo jakékoliv ztráty příjmů, zisku, dobrého jména, dat, smluv, použití peněz nebo ztráty či škody v souvislosti s jakýmkoli způsobem přerušení podnikání, deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak] – v souvislosti s touto webovou stránkou jakýmkoli způsobem – nebo v souvislosti s užíváním této webové stránky, neschopností jeho používání nebo výsledkama jejího použití, dále jakékoliv webové stránky spojené s touto webovou stránkou nebo materiálů na této stránce, např. na ztrátu nebo poškození způsobené viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek, z důvodu vašeho přístupu k používání nebo prohlížení této webové stránky nebo vašeho stahování jakéhokoliv materiálu z této webové stránky nebo jakékoliv webové stránky spojené s touto webovou stránkou.

13.2 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za

a) smrt nebo zranění způsobené nedbalostí (jak je tento pojem definován Zákonem o nepřiměřených smluvní podmínkách; Act 1977)

b) podvod;

c) uvedení v omyl, pokud jde o zásadní záležitost; nebo

d) jakoukoli odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle příslušného zákona.

13.3 Pokud byste museli následkem použití materiálů z naší webové stránky řešit opravu ale úpravu vašeho počítače, softwaru nebo dat, neneseme za náklady s tím spojené žádnou odpovědnost

13.4 Souhlasíte s tím, že nás ve vlastním zájmu nebo v zájmu své organizace plně odškodníte a budete hájit nás a naše zaměstnance, agenty a zástupce, odškodníte nás za všechny případné nároky, odpovědnosti, škody, ztráty, náklady (včetně přiměřených právních poplatků) vyplývající z jakéhokoli vašeho porušení podmínek při užívání naší webové stránky, nebo při užívání jakoukoli jinou osobou prostřednictvím vašich registračních údajů. 

14. ŘÍZENÍ PRÁVA A SOUDNICTVÍ

14.1 Všechna tato ustanovení jsou vykládána v souladu s anglickým právem. Spory vzniklé v souvislosti s těmito ustanoveními a podmínkami podléhají výlučně anglickému soudnictví, v jehož rámci by jste podávali svou výpověď. Kromě případů, kde máte zákonné právo podat jakoukoliv výpověď v souvislosti s takovým sporem v soudnictví jiného státu. Ponecháváme si však právo podat žalobu proti vám za jakéhokoliv hrozící nebo skutečné porušení těchto podmínek v zemi vašeho bydliště, registrace, podnikání, nebo jakékoli jiné relevantní zemi.

14.2 Nezaručujeme, že materiály, služby nebo informace na naší webové stránce určené k prodeji jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Velkou Británii. Je zakázáno vstupovat na webovou stránku z území, kde je její obsah nezákonný či trestný. Pokud vstupujete na naši webovou stránku z území mimo Velké Británie, činíte tak na vlastní riziko a jste zodpovědní za dodržování svých místních zákonů. 

15. BEZPEČNOST

Přijímáme platby hlavními kreditními a debetními kartami Visa, MasterCard a Maestro. Platba bude stržena z vašeho účtu po obdržení vaší objednávky. Všichni držitelé kreditních a debetních karet podléhají kontrolám platnosti a autorizace ze strany vydavatele karty. V případě, že vydavatel karty odmítne autorizovat platbu, neodpovídáme za jakékoli zpoždění nebo nedoručení. Objednávky jsou zpracovány naším platebním systémem propojeným s PayPal. Tento proces je zaručeně bezpečný a vaše údaje o platební kartě jsou zašifrovány a nejsou uloženy nikde na našich systémech. Viz www.paypal.com pro další informace.

Převod detailů o nákupu od bioprotector.co.uk na PayPal je zajištěn pomocí šifrovaného a digitálně podepsaného protokolu. To zaručuje, že informace jsou podány bezpečně a jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci. Všechna data uložená v systému PayPal jsou držena v zašifrovaných a vysoce zabezpečených databázích. Díky využívání nejmodernější bezpečnostní technologie a zaměstnáváním velkého týmu odborníků ve všech oblastech online bezpečnosti je PayPal vedoucím lídrem v oblasti bezpečných online plateb po celém světě. 

16. DOPRAVA A DORUČENÍ

Objednávky expedujeme od pondělí do pátku (s výjimkou britských státních svátků). Standardní doručování v rámci Velké Británie je obvykle během 2-3 pracovních dnů a je zdarma. Mezinárodní doručení může trvat několik pracovních dnů, obvykle 5 – 7, avšak rádi vám dopředu odhadneme přesné datum doručení vaší objednávky. Jakékoli problémy s dodací lhůtou budou oznámeny zákazníkovi co nejdříve. Mezinárodní sazba je £12,00.

Pokud jsou požadována dovozní cla při příjmu do vaší země, nejsme zodpovědní za tuto záležitost, a tedy ani neuvádíme případný celní poplatek v našich cenách a cenových kalkulacích. Platby některými kreditními a debetními platebními kartami vyžadují, abychom poslali zboží na adresu registrovaného držitele karty, a proto si v případě potřeby raději zjistěte, zda můžete použít jinou doručovací adresu, než na kterou je karta registrována.

Ve výjimečných případech vás můžeme informovat o novém termínu dodání.

Tyto podmínky jsou platné od 1.dubna 2016 a vyhrazujeme si právo je kdykoliv měnit.

Health & Bio Ltd.